Gezondheidszorg

Health Care Fatigue Management

Ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, de thuiszorg en andere vormen van zorg zijn in hoge mate afhankelijk van de competentie van het personeel. Zij zijn verantwoordelijk voor een constante, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

 Dat vereist optimale alertheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, ongeacht welk tijdstip van de dag. Medische fouten en incidenten als gevolg van menselijke fouten worden nauwelijks geaccepteerd en zijn steeds vaker onderwerp van het publieke debat over de kwaliteit van de zorg en het imago van individuele ziekenhuizen.


Uitdagingen in de gezondheidszorg:

 • Huidige en toekomstige personeelstekorten. De aanwas van nieuw zorgpersoneel stagneert, terwijl oudere medewerkers de zorg eerder verlaten. Het aantrekken van medewerkers uit het buitenland biedt geen structurele oplossing. Beleid voeren op het gebied van duurzame inzetbaarheid en werknemerstevredenheid is een must voor iedere organisatie in de zorg om kosten  te beheersen en langetermijndoelen te behalen.
 • Werkdruk. Vergrijzing en onderbezetting leiden - in combinatie met onregelmatig werk - tot verhoogde werkdruk en daaraan gerelateerde vermoeidheid en gezondheidsklachten.
 • Planning en roostering. Een aantal zorginstellingen maakt nog gebruik van verouderde methoden (papier, white board, Excel) om roosters te maken. Per afdeling is iemand daar al gauw een dag of anderhalf per maand mee bezig. Investering in goede ICT-ondersteuning loont.
 • Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Vermoeide medewerkers maken meer fouten en zijn minder goed in staat het werk met plezier en aandacht te doen. Kwaliteit van zorg en veiligheid voor patiënt en medewerker komen hierdoor onder druk te staan.
 • Werknemerstevredenheid, verzuim en verloop. In de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk je als zorginstelling te profileren met goed werkgeversschap. Het gezicht naar buiten toe wordt mede bepaald door de interne arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Wanneer deze optimaal zijn, behouden medewerkers hun gezondheid, plezier in het werk en binding met de organisatie. Aandacht voor onregelmatig werk is hier onderdeel van.

CIRCADIAN biedt oplossingen:

 • Managing a shiftwork lifestyle training. Een twee uur durende interactieve training voor medewerkers - en eventueel hun partners - met aansprekende onderwerpen als slaap, alertheid, gezondheid en werk-privébalans in relatie tot onregelmatige werktijden. Met veel praktische tips om direct mee aan de slag te gaan.
 • RI&E onregelmatig werk. Vragenlijstonderzoek met behulp van de CIRCADIAN Monitor biedt grondig inzicht in aspecten van inzetbaarheid, veiligheid en welzijn van medewerkers. De resultaten geven verdieping en focus aan bestaande programma's of dienen als startpunt van nieuwe initiatieven.
 • Staffing level analysis. CIRCADIAN's gevalideerde softwaretoepassing voor het bepalen van proportionele bezetting.
 • Aanpassing werkomgeving. Creëer een werkomgeving die voldoet aan de specifieke behoeften die gepaard gaan met onregelmatige werktijden en zo positief bijdraagt aan het functioneren van medewerkers.


Voor meer informatie over de oplossingen van CIRCADIAN NL:

 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefoon: 06-3633 6050

Home  |  Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Sitemap  |  Contact Us

Subscribe to our newsletter!


goButton

 

Contact Information
Email: info@circadian.com
Phone: 1.800.284.5001
Local: 1.781.439.6300

Circadian

Circadian Headquarters
2 Main Street, Suite 310
Stoneham, MA, 02180, USA