Risico Inventarisatie en Evaluatie Onregelmatig Werk

 De CIRCADIAN Monitor is een vragenlijst specifiek ontwikkeld voor het monitoren  van de omstandigheden van ploegendienstmedewerkers. De wisselende werk- en rusttijden vormen een mismatch met natuurlijke en sociale ritmen. Dit veroorzaakt vermoeidheid dat direct gevolg heeft voor de veiligheid op en rond het werk. Op termijn veroorzaakt de extra belasting van het onregelmatig werk verhoogde, ploegendienstgerelateerde gezondheidsrisico’s die de inzetbaarheid van het personeel verminderen. De CIRCADIAN Monitor biedt grondig inzicht in aspecten van veiligheid, inzetbaarheid en welzijn van de medewerkers. De resultaten van onderzoek dienen ter ondersteuning van bestaande programma’s en thema's of als startpunt van nieuwe initiatieven.

 De CIRCADIAN Monitor bestaat uit acht modules:

  Ø Functioneren op het werk

  Ø Slaapkwaliteit

  Ø Werk-Privé Balans

  Ø Gezondheid

  Ø Roosterbeleving

  Ø Woon-werkverkeer

  Ø Circadiane Type

  Ø Vitaliteit

 De vragenlijst kan op verschillende manieren ingezet worden:

  • De vragenlijst in zijn geheel functioneert als een RIE Onregelmatig Werk, voor een brede en verdiepende kijk op aspecten van inzetbaarheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers. De resultaten van het onderzoek bieden stevige handvatten voor het (verder) ontwikkelen van beleid binnen de organisatie om zo risico’s als gevolg van onregelmatig werk te minimaliseren.
  • Een keuze uit verschillende modules om nauwkeurig in te spelen op een bepaalde beleidsvraag. Tevens kunnen de modules Slaapkwaliteit, Gezondheid, Werk-Privé Balans en Vitaliteit toegevoegd worden aan een PMO voor meer inzicht in de invloed van onregelmatig werk op duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  • Een enkele module kan dienen als quickscan voor een snel en verantwoord beeld bij een specifiek onderwerp.

De Circadian Monitor is een gevalideerde vragenlijst. Analyses worden volgens wetenschappelijke methoden uitgevoerd en resultaten op een toegankelijke wijze gepresenteerd in de vorm van rapportage en powerpointpresentatie.

Home  |  Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Sitemap  |  Contact Us

Subscribe to our newsletter!


goButton

 

Contact Information
Email: info@circadian.com
Phone: 1.800.284.5001
Local: 1.781.439.6300

Circadian

Circadian Headquarters
2 Main Street, Suite 310
Stoneham, MA, 02180, USA